SIQ Medlemskap - ett partnerskap för mer framgångsrika organisationer

Företag och organisationer med kvalitet som strategi har nöjdare medarbetare, nöjdare kunder och uppvisar en mer hållbar verksamhet såväl ekonomiskt som socialt och ekologiskt. För att klara detta behövs lärande och samverkan med andra men också insikter om egna styrkor och förbättringsområden. Det lönar sig i längden!

Läs mer om hur vi kan samarbeta med dig och din organisation!

Välkommen att ta del av SIQ Managementmodell!

 

SIQ Managementmodell är en ledningsmodell som driver förbättrade resultat. Modellen ger en helhetssyn. Den fokuserar på ledarskapets avgörande roll och på vikten av alla medarbetares medverkan. SIQ Managementmodell är utvecklad från forskning och praktisk tillämpning. Den bygger på tre hörnpelare – Kulturen, Strukturen och Systematiken.

 

 

TIPS!

Du kan spara ned publikationen som en pdf fil, klicka på symbolen för detta i ovankant.

Om du vill tipsa någon om publikationen, tryck på dela symbolen.

Om du vill skriva ut, trycka på skriv ut symbolen.

Du kan även använda sökfunktionen för att spåra specifika ord i  publikationen.

    ...