SIQ Managementmodell Handbok

Handboken beskriver råd och anvisningar för hur SIQ Managementmodell bör användas för att uppnå goda resultat och framgång för er verksamhet. Handboken ger även inledningsvis en beskrivning av kvalitetsområdet och dess utveckling i ett sammanhang genom en översikt av var kvalitetsområdet befinner sig idag tillsammans med utsikter för framtiden med behov av kvalitetsutveckling för att möta utmaningar i samhällsutvecklingen.

Rekommendationer som ges i denna handbok är baserade på forskning och praktisk tillämpning av excellencemodeller och specifikt SIQ Managementmodell.

Hör gärna av dig till någon av oss på SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling om du har några frågor om handboken.

    ...