SIQ Managementmodell, version 2020

SIQ Managementmodell är en så kallad ”excellencemodell”. Mycket förenklat syftar excellencemodeller till att stödja en organisation att göra ”rätt saker” på ”rätt sätt” och nå framgång.

Med ”rätt saker” avses produkter; varor och tjänster som organisationens intressenter, kunder och brukare efterfrågar och värdesätter. Med ”rätt sätt” avses att organisationen har och hela tiden utvecklar ändamålsenliga arbetssätt och processer för att leverera ”rätt saker”.

SIQ Managementmodell är:

  • Forskningsbaserad

  • Svensk excellence modell

  • Designad utifrån det som kännetecknar ledande organisationer

  • Omhändertar utmaningar – praktiskt relevant

  • Generell terminologi

  • Icke-föreskrivande

    ...