The SIQ Management Model

The SIQ Management Model improves results. The model provides a holistic approach. It focuses on the crucial role of management and on the importance of all coworkers participating. The SIQ Management Model has been developed from research and practical application. It is built on three cornerstones – Culture, Structure and Systematics.

Välkommen att ta del av SIQ Managementmodell!

 

SIQ Managementmodell är en ledningsmodell som driver förbättrade resultat. Modellen ger en helhetssyn. Den fokuserar på ledarskapets avgörande roll och på vikten av alla medarbetares medverkan. SIQ Managementmodell är utvecklad från forskning och praktisk tillämpning. Den bygger på tre hörnpelare – Kulturen, Strukturen och Systematiken.

 

 

TIPS!

Du kan spara ned publikationen som en pdf fil, klicka på symbolen för detta i ovankant.

Om du vill tipsa någon om publikationen, tryck på dela symbolen.

Om du vill skriva ut, trycka på skriv ut symbolen.

Du kan även använda sökfunktionen för att spåra specifika ord i  publikationen.

    ...