Hur innovativ är er verksamhet? Att delta i Quality Innovation Award kan ge svar på den frågan och dessutom synliggöra och marknadsföra er organisations framgångar. Här uppmärksammas och premieras involverade medarbetare som varit drivande. Vid sidan av produkt- och tjänsteinnovationer finns möjlighet att delta i olika kategorier av processinnovationer. Deltagande är kostnadsfritt.

Här kan du ladda ner en pdf och läsa mer om tävlingen.

Vi ser fram emot er anmälan senast den 25 september!

Välkommen att ta del av SIQ Managementmodell!

 

SIQ Managementmodell är en ledningsmodell som driver förbättrade resultat. Modellen ger en helhetssyn. Den fokuserar på ledarskapets avgörande roll och på vikten av alla medarbetares medverkan. SIQ Managementmodell är utvecklad från forskning och praktisk tillämpning. Den bygger på tre hörnpelare – Kulturen, Strukturen och Systematiken.

 

 

TIPS!

Du kan spara ned publikationen som en pdf fil, klicka på symbolen för detta i ovankant.

Om du vill tipsa någon om publikationen, tryck på dela symbolen.

Om du vill skriva ut, trycka på skriv ut symbolen.

Du kan även använda sökfunktionen för att spåra specifika ord i  publikationen.

    ...