SIQ Framgångsinsikt

SIQ Framgångsinsikt är framförallt ett verktyg för reflektion och samtal kring kvalitetsutveckling ur ett helhetsperspektiv.

  • Vad tycker vi att vi är bra på?

  • Vad tycker vi att vi är dåliga på?

  • Var har vi olika uppfattning?

  • Vad vill vi kännetecknas av och varför?

  • Vad är viktigt för oss att förbättra?

Försök att pricka in din organisations läge mellan ytterligheterna genom en siffra 1 till 5.

I sammanställningen kan du summera din skattning av er verksamhet. Om ni gör övningen i grupp så kan resultatet sammanställas på en sida för reflektion kring ert samlade resultat.

Kontakta gärna oss på SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling om du har några frågor kring verktyget.

    ...