SIQ Framgångsinsikt för regioner

SIQ Framgångsinsikt är ett verktyg för reflektion och samtal kring kvalitetsutveckling ur ett helhetsperspektiv. Denna version är speciellt framtagen för regionerna i Sverige i samarbete med vårt regionala medlemsnätverk.

  • Vad tycker vi att vi är bra på?

  • Vad tycker vi att vi är dåliga på?

  • Var har vi olika uppfattning?

  • Vad vill vi kännetecknas av och varför?

  • Vad är viktigt för oss att förbättra?

Försök att pricka in din organisations läge mellan ytterligheterna genom en siffra 1 till 5.

I sammanställningen kan du summera din skattning av er verksamhet. Om ni gör övningen i grupp så kan resultatet sammanställas på en sida för reflektion kring ert samlade resultat.

Kontakta gärna oss på SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling om du har några frågor om verktyget.

    ...