SIQ finns här för att tillsammans med våra kunder skapa en plattform att bli bättre!

SIQs vision är ett samhälle där alla organisationer utvecklar ett kundfokuserat, hållbart agerande och som tar tillvara människors och verksamheters fulla potential. För att nå dit arbetar vi genom att skapa, samla och sprida kunskap som kommer alla typer av svenska verksamheter till del. 

På följande sidor beskriver vi hur vi på SIQ arbetar.älkommen att ta del av SIQ Managementmodel

SIQ Managementmodell är en ledningsmodell som driver förbättrade resultat. Modellen ger en helhetssyn. Den fokuserar på ledarskapets avgörande roll och på vikten av alla medarbetares medverkan. SIQ Managementmodell är utvecklad från forskning och praktisk tillämpning. Den bygger på tre hörnpelare – Kulturen, Strukturen och Systematiken.

 

 

TIPS!

Du kan spara ned publikationen som en pdf fil, klicka på symbolen för detta i ovankant.

Om du vill tipsa någon om publikationen, tryck på dela symbolen.

Om du vill skriva ut, trycka på skriv ut symbolen.

Du kan även använda sökfunktionen för att spåra specifika ord i  publikationen.

    ...