Priserne i denne avis er først gældende fra 1. september 2018 !

    ...