Priserne  i denne avis er først gældende fra 1. november 2018

    ...