Kære læser
Du sidder nu med det elektroniske kursusmateriale fra Kystdirektoratet på din skærm.

Sådan finder du rundt
Fra indholdsfortegnelsen på side 3 kan du klikke direkte på det afsnit, som du gerne vil gå til.
Du kan altid hoppe frem og tilbage i materialet ved at bruge ”bladre-pilene” midt for på højre eller venstre sidekant.
Du kan også springe til første eller sidste side ved at klikke på dobbeltpilene i toppen af højre eller venstre kant.

Du kan forstørre og formindske som du vil
Klik med musen på siden for at se den i stor størrelse og klik en gang til for at komme tilbage til almindelig visning. Du kan også forstørre eller formindske med musens scroll-hjul.

    ...