Det skandinaviska vinterlandskapet har gett inspiration till diskbänken IntraNivis med sina enkla linjer och rena design. Namnet Nivis kommer från det latinska ordet för snö. Avrinningsplanets räfflor är väl avvägda mot den plana ytan och för tankarna till spår i snön eller fåror av drivsnö som vinden format över skaren.

    ...