Hållbarhetsrapport 2022

Detta är Granngården AB:s sjätte hållbarhetsrapport för räkenskapsåret 2022, där företagets klimatredovisning och hållbarhetsarbete redovisas.

    ...