PRINTVEJLEDNING:

Print af enkelt side:
Klik på print-ikonet i hjælpemenuen øverst

Print af hele iPaper:
Klik på "PDF" ikonet i hjælpemenuen øverst.
Når PDF-filen er downloadet tryk "CTRL-P"

    ...