Symposiet Projektledelse 2019

Dansk Projektledelse inviterer til Symposiet Projektledelse 28.-29. maj i København.

Symposietemaet i 2019 er Ledelse skaber vi sammen, hvor vi igennem 20 seminarer og fire keynote-sessioner stiller skarpt på temaet og griber det an fra forskellige vinkler. Vi præsenterer fire nye temastrømme og et helt nyt koncept for forskningskonferencen DAPMARC, som for femte gang er en del af symposiet.

God fornøjelse - og på gensyn i maj.

    ...